Os ydych chi'n cael problemau gyda Aylesbury Vale District Council a hoffech chi naill ai gael gwybod beth yw eich hawliau, gyda phwy y dylech gysylltu â hwy, neu sut i wneud cwyn, yna defnyddiwch y dudalen Resolver i symleiddio'r broses. Cliciwch ar 'Cychwyn Arni' ar ochr dde y dudalen hon i wneud cwyn.
Cychwyn arni

Nid yw Datryswr yn gysylltiedig â Bon, wedi'i gysylltu â Aylesbury Vale District Council.
Rydym yn offeryn datrys problemau hollol annibynnol sy'n galluogi codi a thrin materion defnyddwyr, gan wneud cwyno yn symlach i bawb.

Sut mae Resolver yn gweithio?

Egluro eich hawliau ichi

Mae ein tudalennau am hawliau defnyddwyr yn syml, cynhwysfawr ac ni cheir unrhyw jargon cyfreithiol. Mae ein canllawiau wedi'i deilwra'n benodol ar gyfer bob math o broblem.

Eich helpu i baratoi eich negeseuon e-bost

Rydym yn darparu amrywiaeth eang o dempledi hyblyg ar gyfer negeseuon e-bost ichi eu haddasu i'ch anghenion chi - ychwanegwch fanylion penodol eich achos, ac ar ôl ambell i glic bydd eich problem yn barod i'w hanfon.

Mae'n creu ffeil achos ichi

Mae eich ffeil achos yn lleoliad ar-lein diogel ar gyfer yr holl ddogfennau pwysig ynglyn â'ch problem. Gallwch chi uwchlwytho lluniau, tocynnau, llungopiau o dderbynebau a negeseuon e-bost allanol o'r cyfnod cyn ichi godi eich problem gyda Resolver.

Dyma beth oedd yn rhaid i rai o'n 3,838,066 defnyddiwr ddweud

Really good website, helped me with my parking ticket complaint.
Kevin T trwy facebook
Resolver sorted out my problem with a parking fee, which was was returned to me. Great work, well done, many thanks.
Tony M trwy facebook
Well done Resolver, you came through for me again. Without your help I would not have been refunded the £10.50 excess parking fee I had paid in error in August. I was refused a refund twice with identical stock emails but once I progressed through the process using Resolver, they agreed to refund as a gesture of goodwill. It's not the sum of money it's the principle. Thank you very much
Rosie M T trwy facebook
Just a thank you to say without you I would not have resolved my issue with Brittania Parking. I tried to challenge the fine on their website but it wouldn’t let me submit. I looked on line and found Resolver and I have just had a letter from Brittania to say they’ve dropped the charge. Thank you so much!
Ellie F trwy email
Quick and easy resolution with SmartParking - thank you.
Joanne H trwy facebook
I used this for a complaint to social services. There are reminders when you need to take action and immediately sends your message/complaint to the appropriate person within an organisation. There are many businesses and companies that can be contacted in this way. My complaint went to the Ombudsman who have now dealt with my complaint satisfactorily. I would definitely use this again and recommend it to anyone.
Hazel C trwy trustpilot
I used this for a complaint to social services. There are reminders when you need to take action and immediately sends your message/complaint to the appropriate person within an organisation. There are many businesses and companies that can be contacted in this way. My complaint went to the Ombudsman who have now dealt with my complaint satisfactorily. I would definitely use this again and recommend it to anyone.
Hazel C-D trwy trustpilot
Excellent service,very helpful with my complaint against Yodel I pursue a complaint with Yodel for four months and it was only when I used the resolver site that things moved forward to a successful outcome,thank you.
Helen W trwy facebook
I can't thank resolver enough. Twice I have had calls from Chief Executives offices to resolve issues. It would never been escalated so quickly without resolver. I recommend them to anyone who mentions complaining!! Big thanks!
Kim Hicks trwy facebook

Mae Aylesbury Vale District Council yn darparu

Gan ddefnyddio Resolver, gallwch gyflwyno problem sy'n ymwneud â/ag 13 services a gynigir gan Aylesbury Vale District Council. Bydd eich achos yn cael ei anfon at y person neu'r tîm cywir yn Aylesbury Vale District Council ac yn cael ei gyfeirio i'r lefel nesaf ar yr adegau priodol, ac at y person cywir, os bydd angen.

Aylesbury Vale District Council Child services & schools

Gallwch ddefnyddio Resolver i'ch helpu ar bob cam o'r broses. Gallwch ei ddefnyddio i gyfeirio eich problem i bob three levels cwynion Aylesbury Vale District Council.

Cychwyn eich cwyn

Aylesbury Vale District Council Libraries

Gallwch ddefnyddio Resolver i'ch helpu ar bob cam o'r broses. Gallwch ei ddefnyddio i gyfeirio eich problem i bob three levels cwynion Aylesbury Vale District Council.

Cychwyn eich cwyn

Aylesbury Vale District Council Environmental

Gallwch ddefnyddio Resolver i'ch helpu ar bob cam o'r broses. Gallwch ei ddefnyddio i gyfeirio eich problem i bob three levels cwynion Aylesbury Vale District Council.

Cychwyn eich cwyn

Aylesbury Vale District Council Council Tax

Gallwch ddefnyddio Resolver i'ch helpu ar bob cam o'r broses. Gallwch ei ddefnyddio i gyfeirio eich problem i bob three levels cwynion Aylesbury Vale District Council.

Cychwyn eich cwyn

Aylesbury Vale District Council Freedom of information

Gallwch ddefnyddio Resolver i'ch helpu ar bob cam o'r broses. Gallwch ei ddefnyddio i gyfeirio eich problem i bob four levels cwynion Aylesbury Vale District Council. Os na fydd eich cwyn yn cael ei datrys gan Aylesbury Vale District Council, yna cewch ei rhoi mewn pecyn a'i hanfon at Information Commissioner’s Office .

Cychwyn eich cwyn

Aylesbury Vale District Council Reporting

Gallwch ddefnyddio Resolver i'ch helpu ar bob cam o'r broses. Gallwch ei ddefnyddio i gyfeirio eich problem i bob three levels cwynion Aylesbury Vale District Council.

Cychwyn eich cwyn

Aylesbury Vale District Council Adult services

Gallwch ddefnyddio Resolver i'ch helpu ar bob cam o'r broses. Gallwch ei ddefnyddio i gyfeirio eich problem i bob three levels cwynion Aylesbury Vale District Council.

Cychwyn eich cwyn

Aylesbury Vale District Council Housing

Gallwch ddefnyddio Resolver i'ch helpu ar bob cam o'r broses. Gallwch ei ddefnyddio i gyfeirio eich problem i bob four levels cwynion Aylesbury Vale District Council. Os na fydd eich cwyn yn cael ei datrys gan Aylesbury Vale District Council, yna cewch ei rhoi mewn pecyn a'i hanfon at Housing Ombudsman.

Cychwyn eich cwyn

Aylesbury Vale District Council Planning permission - Decision issues

Gallwch ddefnyddio Resolver i'ch helpu ar bob cam o'r broses. Gallwch ei ddefnyddio i gyfeirio eich problem i bob four levels cwynion Aylesbury Vale District Council. Os na fydd eich cwyn yn cael ei datrys gan Aylesbury Vale District Council, yna cewch ei rhoi mewn pecyn a'i hanfon at Planning Inspectorate.

Cychwyn eich cwyn

Aylesbury Vale District Council Planning permission - Staff conduct

Gallwch ddefnyddio Resolver i'ch helpu ar bob cam o'r broses. Gallwch ei ddefnyddio i gyfeirio eich problem i bob three levels cwynion Aylesbury Vale District Council.

Cychwyn eich cwyn

Aylesbury Vale District Council Transport

Gallwch ddefnyddio Resolver i'ch helpu ar bob cam o'r broses. Gallwch ei ddefnyddio i gyfeirio eich problem i bob three levels cwynion Aylesbury Vale District Council.

Cychwyn eich cwyn

Aylesbury Vale District Council Policy

Gallwch ddefnyddio Resolver i'ch helpu ar bob cam o'r broses. Gallwch ei ddefnyddio i gyfeirio eich problem i bob three levels cwynion Aylesbury Vale District Council.

Cychwyn eich cwyn

Aylesbury Vale District Council Trading Standards

Gallwch ddefnyddio Resolver i'ch helpu ar bob cam o'r broses. Gallwch ei ddefnyddio i gyfeirio eich problem i bob three levels cwynion Aylesbury Vale District Council.

Cychwyn eich cwyn

Ydych chi am gychwyn cwyn am Aylesbury Vale District Council?

Codi am ddim trwy Resolver

Helpu chi gyda Aylesbury Vale District Council

Sut allaf wneud cwyn am Aylesbury Vale District Council gan ddefnyddio Resolver?

Os ydych chi eisiau gwneud cwyn am Aylesbury Vale District Council ddefnyddio Resolver, yna ni all y broses fod yn symlach. Yr oll y mae'n rhaid i chi ei wneud yw ateb ychydig o gwestiynau a bydd Resolver yn canfod yn union pa fath o gŵyn rydych yn dymuno ei wneud. Yna byddwn yn cynnig cyngor cychwynnol ar sut i fynd ymlaen â'r gŵyn am Aylesbury Vale District Council. Os ydych yn dymuno parhau gyda'ch cwyn, byddwn yn eich helpu i greu neges e-bost i'w hanfon at Aylesbury Vale District Council. Bydd y neges yn nodi eich problemau ac yn egluro'n glir sut yr hoffech i'r cwyn gael ei ddatrys. Fel arall, gallwch wneud eich cwyn dros y ffôn.

Sut mae fy ffeil achos Aylesbury Vale District Council yn gweithio?

Mae Resolver yn cofnodi'r holl fanylion am eich cwyn am Aylesbury Vale District Council mewn ffeil achos manwl. Rydym hefyd yn cadw cofnod o unrhyw ohebiaeth y byddwch yn ei hanfon trwy Resolver, ac unrhyw alwadau ffôn y byddwch yn eu gwneud gan ddefnyddio'r ap. Byddwn hefyd yn cadw popeth gyda'i gilydd yn eich ffeil achos, a'ch helpu i'w rhoi mewn pecyn os byddwch yn penderfynu cyfeirio eich cwyn i'r lefel nesaf, y tu hwnt i Aylesbury Vale District Council

A ydy gwneud cwyn am Aylesbury Vale District Council trwy Resolver am ddim?

Yn hollol. Ni fydd gwneud cwyn trwy Resolver yn costio dim i chi, y defnyddiwr, oni bai am gost unrhyw alwadau ffôn y byddwch yn eu gwneud (sef cost galwad ar y raddfa genedlaethol).

Manylion cyswllt

I weld manylion cyswllt y Aylesbury Vale District Council, pwyswch y botwm isod

Gweld Manylion Cyswllt cwynion Aylesbury Vale District Council

Gwybodaeth am

Gall Resolver eich tywys trwy pob cam o'r broses.

Er mwyn eich helpu i gael yr ymateb gorau i'ch cwyn am Aylesbury Vale District Council gall Resolver eich cysylltu'n uniongyrchol â'r person neu'r adran orau i chi siarad â hwy. Byddwn hefyd yn eich cynghori ar sut i eirio'ch cwyn er mwyn cael datrys eich problem yn gyflym.

Hefyd, bydd Resolver yn eich helpu i gadw cofnod o'r holl alwadau a gohebiaeth y byddech yn eu gwneud trwy ein ap a'r wefan. Yn osystal â hyn, byddwn yn eich helpu i gasglu'r holl wybodaeth mewn ffeil achos pe byddech chi eisiau cyfeirio eich cwyn am Aylesbury Vale District Council i'r lefel nesaf.

Cwmnïau Cysylltiedig

Gweithio gyda

Gyda Resolver gallwch chi anfon eich achos at ombwdsmyn a rheoleiddwyr allweddol, gan gynnwys:

Furniture ombudsman Ombudsman services Financial ombudsman service C e d r Gambling commission Consumer dispute resolution Transport focus logo

Mae Resolver yn aelod o

Advice u k Justice C t s i Ombudsman association Trading standard approved