If you have an issue with your bank, building society, loan provider or packaged bank account and feel you've been dealt with unfairly, then raise your issue for free with Resolver. Complaints raised via Resolver are officially recognised by the Financial Ombudsman Service. So if you can't resolve any case direct with the financial institution you have an issue with, it will be accepted by the ombudsman. 

Check out our new PPI Reclaim , Packaged Bank Accounts, Section 75 of the credit act, Payday loans , Credit score pages for complete guidance. You can also read all of our popular rights guides too.


Rydym yn offeryn datrys problemau hollol annibynnol sy'n galluogi codi a thrin materion defnyddwyr, gan wneud cwyno yn symlach i bawb.

Sut mae Resolver yn gweithio?

Egluro eich hawliau ichi

Mae ein tudalennau am hawliau defnyddwyr yn syml, cynhwysfawr ac ni cheir unrhyw jargon cyfreithiol. Mae ein canllawiau wedi'i deilwra'n benodol ar gyfer bob math o broblem.

Eich helpu i baratoi eich negeseuon e-bost

Rydym yn darparu amrywiaeth eang o dempledi hyblyg ar gyfer negeseuon e-bost ichi eu haddasu i'ch anghenion chi - ychwanegwch fanylion penodol eich achos, ac ar ôl ambell i glic bydd eich problem yn barod i'w hanfon.

Mae'n creu ffeil achos ichi

Mae eich ffeil achos yn lleoliad ar-lein diogel ar gyfer yr holl ddogfennau pwysig ynglyn â'ch problem. Gallwch chi uwchlwytho lluniau, tocynnau, llungopiau o dderbynebau a negeseuon e-bost allanol o'r cyfnod cyn ichi godi eich problem gyda Resolver.

Eich helpu chi gyda'r sector

Gallwch godi materion gyda 699 cwmnïaus yn y sector
Mae cwmnïau allweddol yn cynnwys:


Pob cwmni yn y sector :

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 

Gweithio gyda

Gyda Resolver gallwch chi anfon eich achos at ombwdsmyn a rheoleiddwyr allweddol, gan gynnwys: