Had a problem with the food or service in an restaurant, pub or takeaway? Whether it's fast food or fine dining, Resolver can help you make a successful complaint. Check out our new rights guide on Takeaways and other popular rights guides.


Rydym yn offeryn datrys problemau hollol annibynnol sy'n galluogi codi a thrin materion defnyddwyr, gan wneud cwyno yn symlach i bawb.

Sut mae Resolver yn gweithio?

Egluro eich hawliau ichi

Mae ein tudalennau am hawliau defnyddwyr yn syml, cynhwysfawr ac ni cheir unrhyw jargon cyfreithiol. Mae ein canllawiau wedi'i deilwra'n benodol ar gyfer bob math o broblem.

Eich helpu i baratoi eich negeseuon e-bost

Rydym yn darparu amrywiaeth eang o dempledi hyblyg ar gyfer negeseuon e-bost ichi eu haddasu i'ch anghenion chi - ychwanegwch fanylion penodol eich achos, ac ar ôl ambell i glic bydd eich problem yn barod i'w hanfon.

Mae'n creu ffeil achos ichi

Mae eich ffeil achos yn lleoliad ar-lein diogel ar gyfer yr holl ddogfennau pwysig ynglyn â'ch problem. Gallwch chi uwchlwytho lluniau, tocynnau, llungopiau o dderbynebau a negeseuon e-bost allanol o'r cyfnod cyn ichi godi eich problem gyda Resolver.

Eich helpu chi gyda'r sector Restaurants

Gallwch godi materion gyda 148 cwmnïaus yn y sector Restaurants
Mae cwmnïau allweddol yn cynnwys:


Pob cwmni yn y sector Restaurants:

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q   r  s  t  u  v  w  x   y  z 

Mae gennym 2 tudalen o ganllawiau hawliau ar eich cyfer sy'n cynnwys 148 o gwmnïau yn y sector Restaurants.
Mae croeso i chi bori'r tudalennau hyn - maent i gyd wedi'u rhestru isod.

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z  

Pwy sydd â phwnc gyda chi?

Codi am ddim trwy Resolver

Gweithio gyda

Gyda Resolver gallwch chi anfon eich achos at ombwdsmyn a rheoleiddwyr allweddol, gan gynnwys:

Furniture ombudsman Ombudsman services Financial ombudsman service C e d r Gambling commission Consumer dispute resolution Transport focus logo

Mae Resolver yn aelod o

Advice u k Justice C t s i Ombudsman association Trading standard approved