Shopping problems? If you have an issue with a purchase, from something to simple to luxury goods, find out your rights. Whether you've bought in person, online or via a catalogue then Resolver can help! The Resolver system simplifies the process of raising an issue and ensuring your complaint is heard and addressed - all for free!

Check out our new online shopping page for complete guidance. You can also read all of our popular rights guides too.


Rydym yn offeryn datrys problemau hollol annibynnol sy'n galluogi codi a thrin materion defnyddwyr, gan wneud cwyno yn symlach i bawb.

Sut mae Resolver yn gweithio?

Egluro eich hawliau ichi

Mae ein tudalennau am hawliau defnyddwyr yn syml, cynhwysfawr ac ni cheir unrhyw jargon cyfreithiol. Mae ein canllawiau wedi'i deilwra'n benodol ar gyfer bob math o broblem.

Eich helpu i baratoi eich negeseuon e-bost

Rydym yn darparu amrywiaeth eang o dempledi hyblyg ar gyfer negeseuon e-bost ichi eu haddasu i'ch anghenion chi - ychwanegwch fanylion penodol eich achos, ac ar ôl ambell i glic bydd eich problem yn barod i'w hanfon.

Mae'n creu ffeil achos ichi

Mae eich ffeil achos yn lleoliad ar-lein diogel ar gyfer yr holl ddogfennau pwysig ynglyn â'ch problem. Gallwch chi uwchlwytho lluniau, tocynnau, llungopiau o dderbynebau a negeseuon e-bost allanol o'r cyfnod cyn ichi godi eich problem gyda Resolver.

Eich helpu chi gyda'r sector

Gallwch godi materion gyda 1145 cwmnïaus yn y sector
Mae cwmnïau allweddol yn cynnwys:


Pob cwmni yn y sector :

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 

Mae gennym 21 tudalen o ganllawiau hawliau ar eich cyfer sy'n cynnwys 1145 o gwmnïau yn y sector .
Mae croeso i chi bori'r tudalennau hyn - maent i gyd wedi'u rhestru isod.

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z  

Pwy sydd â phwnc gyda chi?

Codi am ddim trwy Resolver

Gweithio gyda

Gyda Resolver gallwch chi anfon eich achos at ombwdsmyn a rheoleiddwyr allweddol, gan gynnwys: