Os ydych chi'n cael problemau gyda Castle Hill Hospital a hoffech chi naill ai gael gwybod beth yw eich hawliau, gyda phwy y dylech gysylltu â hwy, neu sut i wneud cwyn, yna defnyddiwch y dudalen Resolver i symleiddio'r broses. Cliciwch ar 'Cychwyn Arni' ar ochr dde y dudalen hon i wneud cwyn.
Cychwyn arni

Nid yw Datryswr yn gysylltiedig â Bon, wedi'i gysylltu â Castle Hill Hospital.
Rydym yn offeryn datrys problemau hollol annibynnol sy'n galluogi codi a thrin materion defnyddwyr, gan wneud cwyno yn symlach i bawb.
Mae Castle Hill Hospital yn darparu:

Sut mae Resolver yn gweithio?

Egluro eich hawliau ichi

Mae ein tudalennau am hawliau defnyddwyr yn syml, cynhwysfawr ac ni cheir unrhyw jargon cyfreithiol. Mae ein canllawiau wedi'i deilwra'n benodol ar gyfer bob math o broblem.

Eich helpu i baratoi eich negeseuon e-bost

Rydym yn darparu amrywiaeth eang o dempledi hyblyg ar gyfer negeseuon e-bost ichi eu haddasu i'ch anghenion chi - ychwanegwch fanylion penodol eich achos, ac ar ôl ambell i glic bydd eich problem yn barod i'w hanfon.

Mae'n creu ffeil achos ichi

Mae eich ffeil achos yn lleoliad ar-lein diogel ar gyfer yr holl ddogfennau pwysig ynglyn â'ch problem. Gallwch chi uwchlwytho lluniau, tocynnau, llungopiau o dderbynebau a negeseuon e-bost allanol o'r cyfnod cyn ichi godi eich problem gyda Resolver.

Dyma beth oedd yn rhaid i rai o'n 3,862,876 defnyddiwr ddweud

I can't thank resolver enough. Twice I have had calls from Chief Executives offices to resolve issues. It would never been escalated so quickly without resolver. I recommend them to anyone who mentions complaining!! Big thanks!
Kim Hicks trwy facebook
Hammersmith & Fulham took seven weeks to investigate and respond to Marcus’ complaint but found in his favour and cancelled the parking ticket. Marcus said: “This was really stressful and I am not sure why I even got the ticket, but, I am glad the right thing has been done!”
Marcus trwy email
Outstanding!
Fiona Price trwy facebook
An excellent service run by professional people
Dave Duncan trwy facebook
Thanks - love the app
Rita Tappia trwy email
Excellent!
Butlers-Wharf Zuikis trwy facebook
Thanks to @paullewismoney for pointing out this very useful new website on complaining.
Steve Burkeman trwy twitter
"I think your system is great, BT called today and said they would refund me £12 of calls that were being dialled by its hub. I run a charity for poor and homeless people (1200 families a year or so) and they could certainly benefit from your efforts ."
Robina trwy email
“I just wanted to thank you very much for your help. I had an issue with Lensway and I used resolver and now they have sent me a new pair of glasses to replace the faulty pair. I am so impressed.”
Maria trwy email

Mae Castle Hill Hospital yn darparu

Gan ddefnyddio Resolver, gallwch gyflwyno problem sy'n ymwneud â/ag 1 service a gynigir gan Castle Hill Hospital. Bydd eich achos yn cael ei anfon at y person neu'r tîm cywir yn Castle Hill Hospital ac yn cael ei gyfeirio i'r lefel nesaf ar yr adegau priodol, ac at y person cywir, os bydd angen.

Castle Hill Hospital NHS

Gallwch ddefnyddio Resolver i'ch helpu ar bob cam o'r broses. Gallwch ei ddefnyddio i gyfeirio eich problem i bob two levels cwynion Castle Hill Hospital. Os na fydd eich cwyn yn cael ei datrys gan Castle Hill Hospital, yna cewch ei rhoi mewn pecyn a'i hanfon at Parliamentary & Health Service Ombudsman.

Cychwyn eich cwyn

Ydych chi am gychwyn cwyn am Castle Hill Hospital?

Codi am ddim trwy Resolver

Helpu chi gyda Castle Hill Hospital

Sut allaf wneud cwyn am Castle Hill Hospital gan ddefnyddio Resolver?

Os ydych chi eisiau gwneud cwyn am Castle Hill Hospital ddefnyddio Resolver, yna ni all y broses fod yn symlach. Yr oll y mae'n rhaid i chi ei wneud yw ateb ychydig o gwestiynau a bydd Resolver yn canfod yn union pa fath o gŵyn rydych yn dymuno ei wneud. Yna byddwn yn cynnig cyngor cychwynnol ar sut i fynd ymlaen â'r gŵyn am Castle Hill Hospital. Os ydych yn dymuno parhau gyda'ch cwyn, byddwn yn eich helpu i greu neges e-bost i'w hanfon at Castle Hill Hospital. Bydd y neges yn nodi eich problemau ac yn egluro'n glir sut yr hoffech i'r cwyn gael ei ddatrys. Fel arall, gallwch wneud eich cwyn dros y ffôn.

Sut mae fy ffeil achos Castle Hill Hospital yn gweithio?

Mae Resolver yn cofnodi'r holl fanylion am eich cwyn am Castle Hill Hospital mewn ffeil achos manwl. Rydym hefyd yn cadw cofnod o unrhyw ohebiaeth y byddwch yn ei hanfon trwy Resolver, ac unrhyw alwadau ffôn y byddwch yn eu gwneud gan ddefnyddio'r ap. Byddwn hefyd yn cadw popeth gyda'i gilydd yn eich ffeil achos, a'ch helpu i'w rhoi mewn pecyn os byddwch yn penderfynu cyfeirio eich cwyn i'r lefel nesaf, y tu hwnt i Castle Hill Hospital

A ydy gwneud cwyn am Castle Hill Hospital trwy Resolver am ddim?

Yn hollol. Ni fydd gwneud cwyn trwy Resolver yn costio dim i chi, y defnyddiwr, oni bai am gost unrhyw alwadau ffôn y byddwch yn eu gwneud (sef cost galwad ar y raddfa genedlaethol).

Manylion cyswllt

I weld manylion cyswllt y Castle Hill Hospital, pwyswch y botwm isod

Gweld Manylion Cyswllt cwynion Castle Hill Hospital

Gwybodaeth am

Gall Resolver eich tywys trwy pob cam o'r broses.

Er mwyn eich helpu i gael yr ymateb gorau i'ch cwyn am Castle Hill Hospital gall Resolver eich cysylltu'n uniongyrchol â'r person neu'r adran orau i chi siarad â hwy. Byddwn hefyd yn eich cynghori ar sut i eirio'ch cwyn er mwyn cael datrys eich problem yn gyflym.

Hefyd, bydd Resolver yn eich helpu i gadw cofnod o'r holl alwadau a gohebiaeth y byddech yn eu gwneud trwy ein ap a'r wefan. Yn osystal â hyn, byddwn yn eich helpu i gasglu'r holl wybodaeth mewn ffeil achos pe byddech chi eisiau cyfeirio eich cwyn am Castle Hill Hospital i'r lefel nesaf.

Gweithio gyda

Gyda Resolver gallwch chi anfon eich achos at ombwdsmyn a rheoleiddwyr allweddol, gan gynnwys:

Furniture ombudsman Ombudsman services Financial ombudsman service C e d r Gambling commission Consumer dispute resolution Transport focus logo

Mae Resolver yn aelod o

Advice u k Justice C t s i Ombudsman association Trading standard approved